Prof. dr hab. n. med. Anna Machalińska

Jestem kierownikiem I Kliniki Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, głównym badaczem i wykonawcą licznych grantów naukowo-klinicznych z zakresu innowacyjnych strategii okulistyki klinicznej i eksperymentalnej. Ponadto, jestem autorem licznych artykułów w przodujących czasopismach okulistycznych i wielu doniesień zjazdowych przedstawianych w kraju i za granicą.

Brałam udział w pracach komitetów naukowych, szeregu zjazdów międzynarodowych i krajowych. Jestem członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie okulistyki, pełnię funkcję egzaminatora z ramienia European Board of Ophthalmology, w ramach europejskiego egzaminu w dziedzinie okulistyki, przeprowadzanego w Paryżu. Z mojej inicjatywy powstały w Szczecinie m.in. Pracownia Diagnostyki Chorób Siatkówki, Pracownia Okulistyki Doświadczalnej i Pracownia Patofizjologii Mikrokrążenia Siatkówki wyposażone w specjalistyczną i nowoczesną aparaturę diagnostyczno-badawczą, jak również Zachodniopomorski Bank Tkanek Oka w Szczecinie, który istotnie zwiększył dostępność do chirurgii transplantacyjnej rogówki.

Specjalizuję się w chirurgii przedniego odcinka oka, m.in. zaćmy, jaskry, chirurgii rogówki oraz diagnostyce i leczeniu laserowym chorób siatkówki.

W celu podniesienia kwalifikacji zawodowych odbyłam szereg szkoleń, kursów i staży zagranicznych w Niemczech, Szwajcarii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i we Włoszech.