Lek. Marta Wiącek

Uzyskałam europejski tytuł specjalisty okulistki (FEBO, Paryż).

Obecnie pracuję na stanowisku starszego asystenta w I Klinice Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W tej jednostce jestem zaangażowana w pracę naukową, realizacje grantów, publikacje w krajowych i zagranicznych czasopismach okulistycznych. Prezentuje także doniesienia na sympozjach w Polsce i Europie.

Swoją wiedzę i umiejętności, dotyczącą m.in. chirurgii okuloplastycznej, urazów oka, zaćmy, iniekcji doszklistkowych, jaskry czy diagnostyki obrazowej w okulistyce, zdobywam na licznych kursach w kraju i za granicą. Szkoliłam się z zakresu chirurgii aparatu ochronnego oka w Moorfields Eye Hospital (Londyn) i szpitalu uniwersyteckim Ramon y Cajal w Madrycie. Zostałam wyróżniona grantami szkoleniowymi European Board of Ophthalmology i European Society of Ophthalmology.

Prowadzę zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunków medycznych, kursy i szkolenia dla okulistów oraz osób zainteresowanych chorobami oka. Główne zainteresowania okulistyczne koncentruje na chirurgii okuloplastycznej.