Tytuł: Guz okolicy kąta przyśrodkowego oka – jak wykorzystać anatomię pacjenta w wyborze metody chirurgicznej?

Autorzy: prof. dr hab. n. med. Anna Machalińska i lek. Marta P. Wiącek

Afiliacja: I Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

WPROWADZENIE I CEL PRACY: Kąt przyśrodkowy oka jest jedną z najczęstszych lokalizacji raka podstawnokomórkowego skóry. Pomimo swojego powolnego wzrostu i braku tendencji do odległych przerzutów, ta lokalizacja raka zwiększa ryzyko naciekania tkanek oczodołu i zatok obocznych nosa. Z uwagi na ryzyko powikłań po radioterapii okolicy kąta przyśrodkowego oka obecnie jedyną polecaną metodą leczenia jest usunięcie chirurgiczne guza. Jednak brak luźnej skóry do prostego zeszycia rany, zalecany 2-4 mm margines zdrowej tkanki, bliskość dużych naczyń, a także wymagania kosmetyczne chorego utrudniają wybór metody chirurgicznej.

OPIS PRZYPADKÓW: Na podstawie analizy czterech przypadków chorych z rakiem podstawnokomórkowym okolicy kąta przyśrodkowego oka przedstawione zostaną wybrane metody operacyjne, w tym metoda zmodyfikowanego płata dwuczęściowego, przesunięcia płata policzkowego i rotacyjnego płata gładziznowego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na anatomię twarzy tych chorych i te parametry, które zostały wykorzystane w kwalifikacji do metod operacyjnych. Ponadto, przedstawiony zostanie długoterminowy efekt zabiegów.

WNIOSKI: Wczesna kwalifikacja do zabiegu, a także szczegółowe badanie pacjenta z wykonaniem pomiarów antropometrycznych twarzy ułatwiają kwalifikację pacjenta do odpowiedniego zabiegu. Uwzględnienie anatomii pacjenta, jego indywidualnych preferencji i oczekiwanego efektu kosmetycznego zabiegu pozwalają na połączenie chirurgii onkologicznej z chirurgią okuloplastyczną.

Kategorie: Abstrakty

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *